Seleccionar página

L’equip d’intersecció us trasllada la informació que des de la xarxa de centres plurilingües ens remeten. Si algun alumne té dubtes en omplir la documentació, pot consultar als professors d’idiomes d’ESO.

“Hui s’ha publicat en el BOE la convocatòria d’ajudes a alumnes de 1r i 2n d’ESO per a realitzar cursos d’immersió en llengua anglesa en colònies al territori nacional.

Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf

Les sol·licituds s’han de complimentar mitjançant formulari electrònic que trobareu a la seu electrònica del Departament en la direcció https://sede.educacion.gob.es en l’apartat corresponent a «Trámites y Servicios» o en www.mecd.gob.es.

Teniu 15 dies hàbils, a partir de demà, per a presentar les sol·licituds.”

Translate »