Seleccionar página

Elaborar un bon projecte és una tasca molt més complexa del que sembla.
Els alumnes de segon d’ESO han analitzat per equips els espais de la biblioteca, el teatre, audiovisuals, música, el pati, el gimnàs i la pineda. A partir de la definició dels espais i la seua funcionalitat, els alumnes han redissenyat els ja existents, emfatitzant en els aspectes científics, artístics, tecnològics o humanístics que més els ha interessat.

Així doncs, no sols han fet propostes de millora, sinó que a partir de l’espai inicial, a través d’una pluja d’idees, l’anàlisi dels reptes què s’han proposat i la justificació del mateix, han desenvolupat un treball en equip multidisciplinari i, el més important, han sigut capaços de defendre’l i exposar-lo davant el professorat i els seus companys.

Els alumnes amb aquesta narrativa, han aprés a valorar el treball i la dedicació que hi ha darrere de cada projecte siga a nivell familiar, social, de centre o municipal.

Don’t disturb, és una narrativa de reflexió, de concentració i dedicació en un objectiu comú per al que tothom ha treballat sense distraccions.

Translate »