Seleccionar página

Com en un iceberg, allò important de qualsevol construcció és allò que no es veu. Durant tot aquest curs els alumnes de primer d’ESO han estat treballant, amb les narratives multidisciplinaris de la línia pedagògica nca de La Salle, la construcció del ser, és a dir, d’un mateix.

Amb aquesta narrativa, tenint com a fil conductor la ciutat romana i la importància de la romanització com empremta i substrat de la civilització actual, fonament de la nostra cultura, els alumnes han estudiat el llegat romà en la nostra cultura mitjançant els edificis que ens han deixat arreu del món, especialment en territori valencià i espanyol, així com les llengües romanços que han derivat del llatí, com és, per exemple, la nostra.

És per això que, a més de fer una maqueta en cartó, conèixer els edificis principals d’una ciutat romana, dissenyar-la en 3D i elaborar vídeos explicatius sobre la mateixa, han visitat les restes romanes de l’Almoina del Cap i Casal (València) i participat en unes proves per la ciutat on devien reconèixer els carrers principals romans en la València actual, el lloc del fòrum l’herència romana en la ciutat mitjançant la reutilització d’esteles i inscripcions en els edificis actuals.

Translate »